רחוב האשלג 18 |  972-4-8411190 |  972-4-8417503

 רחוב גלבוע 196 |  972-4-6577197