גוף חימום מדיח זנוסי\צנקר LUKS-763 צורת מגל ק/DWS909 /קופרבוש IGV643.3